Sung By: Sreejith Abraham
christian carnatic tamil songs
en mana rajiyathil lyrics

Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..
Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..

BGM

Vinnor Viyappura Mannor Meetpadaya -2
Kanniyin Maindhanai Vandhar Vandhar.. Mevi -2

Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..
Paavi...Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..

BGM

Yesaiya Yezhu eer Yezhil Eendhitta -2
Immanuvelanae Vandhar Vandhar - Poovil -2

Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..
Paavi...Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..

BGM

Meithiru Devan Poithida Manidha -2
Messiya Naamathil Vandhar Vandhar - Mevi -2

Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..
Paavi...Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..

BGM

Mandhaya Paniya Kandhayai Nindra -2
Meega 5:2 il Vandhar Vandhar - Mevi -2

Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..
Paavi...Sathiya Devan Shandha Soruban
Samadhana Prabhu Yesu Vandhar Vandhar..