Bayathodu Kartharai :: Album : Vaazhvu Thandha Vallalae :: Lyrics & Sung By : Eva. D. Joseph Karigalan

Album : Vaazhvu Thandha Vallalae
Lyrics & Sung By : Eva. D. Joseph Karigalan
                                          Sis. Hema JohnFemale :Bayathodu Kartharai thuthippom
Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
Male : Vaanga Bayathodu Kartharai thuthippom
Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
M & F : Naalum Bayathodu Kartharai thuthippom

BGM

M : Vaanadhai Vaanangalum Vanangidum Devan Avar (2)
F : Vaana Thoodhar Senaigalum Thuthithida Thooimaiullavar (2)
M : Parisutha Maanavar Paralogam Thirandhavar
F : Parisutha Maanavar Paralogam Thirandhavar
M : Naalum Bayathodu..Vaanga Bayathodu.
    Endrum Bayathodu... Kartharai thuthippom
F : Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
    Vaanga Bayathodu Kartharai thuthippom

BGM

F : Unnadhathil Vaasam Pannum Rajathai Rajanavar (2)
M : Nammudaya Thuthiyinilum Vaasam Seibavaravar (2)
F : Thuthithu Paaduvom... Thooyavarai Naaduvom
M : Thuthithu Paaduvom... Thooyavarai Naaduvom
F : Naalum Bayathodu..Vaanga Bayathodu.
     Endrum Bayathodu... Kartharai thuthippom
M : Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
     Vaanga Bayathodu Kartharai thuthippom

BGM

M : Kodaana Kodi Makkal Thedivarum Deivam Avar (2)
F : Kodaana Kodi Nanmai Thuthithaal Tharubavaravar (2)
M : Aanandhamaai Paaduvom..Aandavarai Pottruvom
F : Aanandhamaai Paaduvom..Aandavarai Pottruvom
M : Naalum Bayathodu..Vaanga Bayathodu.
    Endrum Bayathodu... Kartharai thuthippom
    Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
F:  Vaanga Bayathodu Kartharai thuthippom
    Kalikoorundhu Kartharai Paaduvom
M&F:  Naalum Bayathodu Kartharai thuthippom

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »