Showing posts with label Tpm Tamil Songs Lyrics. Show all posts
Showing posts with label Tpm Tamil Songs Lyrics. Show all posts

Dheivaadhi Dheivanin :: TPM Tamil Song 12 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 12


Dheivaadhi Dheivanin dhaanangatkaaga 
Aavaludan adiyaarum anbaaga 
Poovinir puvi Neisar munbaaga 
Aaviyilum adhi vanakkam aaga

Poattruvoam – poattruvoam 
Poattriduvoam por Paranai

2. Arpudham arpudham Aroobiyaana 
Nar Paran sorpadi Soroobi aanaar 
Parpala paadhagar Paranai naadi 
Nithiyamaaga Nirmalanai seira

3. Im-manuvaanavar ambaram yeiga 
Immaanuveilanum manuvaagi 
Thammai veruthu tharai mattum thaalndhu 
Nammai anaithida Thammuyir vittanar

4. Kaasini engum kaana kidaikkaadha 
Vaasasthalam ondru engalukkaaga 
Raajanudan naam iruppadharkaaga 
Aayatham aakki alaippein endraaray

5. Thunbangal soolinum inbam adhaakki 
Anbudan Aiyyan adiyaarai thaangi 
Indru varai Iraiyin paadham naada 
Eendha kirubai ninaindhu natpoadu

6. Paathiram attra ip-paavigal iv-vidha 
Kaathiraadha gana dhaanangalai pera 
Uthama maarkam adhaana en Yeisuvin 
Sutha mugam kandu endru kalikkalaam

Ennai Umakkoppuvithein :: TPM Tamil Song 11 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 11


Ennai Umak-koppuvithein 
Nin manam poal nadathaiyaa

1. Inbam ulla jeeviyam thaan yeilai yaan virumbavillai
Thunbam illaa sogusugalum thollulagil theivai illai

2. Jeevanaalo saavinaalo Dheiva Naamam seerilanga
Paavi enak-kaavi eendhu paaril vaithaal poadhum Aiyyaa

3. Neirmaiyurum paadhaiyilo nedugavay mut kaadadhilo
Neediya porumaiyilo nitham nitham saavinilo

4. Panjamadho pattiniyo minjiya kodum vibatho
Sanjalamo vandhidinum Swaamy ennai kaivideeray

5. Sondha janam moasam pala soolndhu en meil vandhidinum
Sundhara Maindhan Unai poal soarndhidaa- dhenakkarul koor

Kristhuvaiyay vaalthuvein :: TPM Tamil Song 10 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 10


1. Kristhuvaiyay vaalthuvein 
Meisiyaavai poatruvein 
Anbar nenjil saarndhu naan 
Anbaraiyay vaalthuvein

2. Al pagalum neirthiyaai 
Anudhinamum bathiram 
Paadhugaakkum Neisarai 
Panindhu kunindhu vananguvein

3. Naavir thudhi vaithidum 
Nal varangal thandhidum 
Nitham nitham Yeisuvai 
Vaalthuvein nithiraiyil

4. Nithirai vilippilum 
Yeisu Neer en pakkathil 
Sathuru sadhi moasam 
Seidhidaamar kaakkireer

5. Sadhaa kaalangalilum 
Unnudan Naan irruppein 
Endru Vaakkuraithavaa 
Ummaiyay naan vaalthuvein

Sthoathiram Yesu Naadhaa :: Tpm Tamil Songs Lyrics:: TPM Tamil Song 8

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 8


1. Sthoathiram Yesu Naadhaa 
Umakkendrum 
Sthoathiram Yesu Naadhaa
Sthoathiram seigiroam Nin adiyaar – thiru
Naamathin aadharavil

2. Vaana dhoodha seinaigal – manoagara
Geedhangalaal eppoadhum
Oaivindri paadi thudhikka perum
Mannavanay Umakku

3. Ithanai magathvam ulla – padhavi
Ip-pulukkalaam engalukku
Ethanai maa dhayavu! Nin kirubai
Ethanai aacharyam!

4. Nin udhiram adhinaal – thirandha
Nin jeeva pudhu valiyaai
Nin adiyaarku Pidhaavin sannidhi
Seiravumay sandhadham

5. Indrai dhinam idhilum – orumithu
Kooda Nin Naamathinaal
Thandha Nin kirubaikaaga Umak-kendrum
Sthoathiram sthoathiramay!

6. Neer allaal engalukku – booloagathil
Yaarundu jeeva Naadhaa
Neeray andri parathil veiray oru
Theittam illai Paranay

En aathumaavay! En mulu::Tpm Tamil Songs Lyrics:: TPM Tamil Song 7

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 7


En aathumaavay! En mulu ullamay! 
Unnadhan Uthaman Naamathai sthoathiri
Vaiyagathil unakku Meiyyan manadhirangi 
Seidha ubagaarangal maravaamal

1. Paavathil amilndhi piniyinaal varundhi 
Saaba kuliyil veelndhu aabathil nirkaiyil 
Meettuna kirakkam kirubai ennum mudiyai 
Soottiya Karthanai nidham ninaindhu

2. Pettra pidhaa poal paridhabith-anaippaar 
Pattridum adiyaar muttrum bayappadil
 Akkiramam ellaam Karthan karunaiyaal 
Aakkinai indri agatriduvaar

3. Maamisam ellaam vaadum pul thaanay 
Poovil valarndhidil vayalain poovaamay 
Karthan karunaiku karai enba dhillaiyay 
Nithiyamaaga nilaithidumay

4. Thudhithiduveeray dhoodha ganangalay 
Joadhiyaai Ullavar koadi seinaigalay 
Raajiyangalil Avar kaattiya kiriyaikaai
Saatchigal naam thudhi saattriduvoam

Sthoathiram sthoathiram :: Tpm Tamil Songs Lyrics :: TPM Tamil Song 6

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 6

Sthoathiram sthoathiram Dheivaa
Undhan anbukkaai – sthoathiram

1. Yeiga Sudhan Yeisu Raajanai
Sneigamoaday thandhadhaal – sthoathiram

2. Nashta pattu dhooram poana ennai
Theidi vandha Meetparay – sthoathiram

3. Bendhekosthay dhinam adhil
Balatha kaatraai Vandhoanay – sthoathiram

4. Loagathin paava baaram ellaam
Dheigathil yeitra Naadhanay – sthoathiram

5. Sathruvin buthran aagiya ennai
Dheiva buthiran aakkiyadhaal – sthoathiram

6. Endhan naamam Undhan pusthagathil
Seirthadhai ninaithadhaal – sthoathiram

7. Ummai pin pattra veinum endru
Solli poana Naadhanay – sthoathiram

8. Karthan Yeisu Kristhu moolam
Sathuruvai jeyithadhaal

9. Jeevan ulloar mathiyil ennai
Jeevanoaday vaithadhaal – sthoathiram

10. Endhan aavi aathmaa sareeram
Endraikumaai Yeitroanay – sthoathiram

Dheivareerku sthoathram :: Tpm Tamil Songs Lyrics :: TPM Tamil Song 5

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 5


1. Dheivareerku sthoathram Dheivareerku sthoathram 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum 
Kalvaari malaiyil kroosinil maritha 
Ratchagarku sthoathram indrum endraikum

2. Paava baarathil nindru ennai ratchithaar 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikkum 
Aaviyin belathaal en ullam niraithaar 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum

3. Roaga veilaiyil en kooda irukkindra 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum 
Panjaa kaalangalilum paadhugaakkindra 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum

4. Yeilai ennai aasaiyoadu noakkugindra 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum 
Endrum endham baaram ellaam sumakkindra 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum

5. Sathurukkal munbu pandhi aayatham seidha 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum 
Valla kirubaiyaal indrum kaathadhaalay 
Dheivareerku sthoathram indrum endraikum

Poattriduvoam poattriduvoam :: TPM Tamil Song 4 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 4


Poattriduvoam poattriduvoam engal Ratchaganai 
Vaalthiduvoam vaalthiduvoam nammai Meettavarai

1. Paava veidam poondu vandha paraloaga Naadhanai 
Paavigatkaai jeevan vitta parisutha Raajanai

2. Paava vinai theerka vendru paaril Vandhavarai 
Paakkalaalum naadhathaalum yeitri poattruvoamay

3. Jeeva nadhi olugugindra jeeva Naadhanai 
Jeeva nadhi dhanil moolgi dharisippoamay

4. Sutha jalam kondu nammai Suthigarithoanai 
Sutha kaigalai uyarthi sthoathirippoamay

5. Vaakkuthatha Aaviyin vallamai Alithoanai 
Vaana seinaiyoadu seirndhu vaalthi poatruvoamay

6. Parisuthavaangalin paraloaga Vaidhyanai 
Parisutha sabai adhil paadi thudhippoamay

7. Sareera suganget-kellaam sakthi Alithoanai 
Sarva naalum saatchiyaaga Nindrilanguvoanai

8. Needhi ennum parisutha aadai Alithoanai 
Nithiya vivaagathirkaai Niyamithoanai

9. Sutha piragaasamaana aadai Alithoanai 
Sithra thaiyyal aadaiyudan gembeerippoamay

10. Ninaiyaadha neirathil vandhiduvein Endroanai 
Nithamum jebathudan vilithi noakkuvoamay

Ennaalum sthudhikka:: TPM Tamil Song 3 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 3


Ennaalum sthudhikka veinum – 
Naadhanai Ennaalum sthudhikka veinum
Vandhanam paadi Mannan mun koodi 
Mayakkam agattri Thiru munnil – nandriyudanay

1. Aanandhamaai kooduvoam – Paranai vegu 
Sathamaai paadiduvoam 
Geedha ganam theidi Naadhanai naam paadi 
Naadhanaam Avarin thiru Naamamay gadhiyaai naadi

2. Sarva valla Naayagan – Avar namadhu
 Nalla guna Poadhagan 
Nichayam dhaasarkku sitham veliyaakki 
Kashtathil nindravarai muttrum Viduvippavarai

3. Thammai poattri thudhikkum – janangal baaram 
Thaamay sumandhiduvaar 
Raajaadhi Raajaavai endrumay vaalndhiduvaar 
Nandriyoaday elloargalum Yeisuvai vanangiduvoam

4. Srishtigalin Naadhanay – jeyam perugum 
Dhoodhargalin Raajanay Jeevanin 
Oottraamay jeeva loaga Eesanay 
Jeevan alikka sondha jeevanai koduthavarai

5. Dheva magimaikkaai naam – thodarndhu seidhaal 
Endrum dhiv-yaanandhamaam 
Unnadhan Thannudaiya sannidhiyil nindru naam 
Mannavanay pudhu paattu vandhanangaloaday nirpoam

Sthoathirippein sthoathirippein :: TPM Tamil Song 2:: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

TPM Tamil Song 2


Sthoathirippein sthoathirippein Yeisu Dheivanai 
En jeevan ulla naatkal ellaam sthoathirippeinay

1. Udhadugalin kani aagiyia sthoathira baliyai 
Yeisuvin Naamathinaalay seluthugirein yaan

2. Paava karai neenga ennai muttrilum aaga – 
Um Sutham ulla rathathirkul thoithadhinaalay

3. Ennudaiya noigalai Um kaayangalaalay
Endraikumaai theerthadhinaal sthoathirippein yaan

4. Aagaayathu patchigalai boashikkum Dheivan 
Dhinamum ennai boashipadhaal sthoathirippein yaan

5. Naalai dhinam oon udaikkaai en sindhaigalai 
Kavalai attra dhaakkinadhaal sthoathirippein yaan

6. Seekkiramaai vandhiduvein Endruraithoanai – adhi
Seekkiramaai kaanbadhinaal sthoathirippein yaan

Eppothum Nathanai Sthothiri :: TPM Tamil Song 1 :: Tpm Tamil Songs Lyrics

The Pentecostal Mission (TPM)
Tpm Tamil Songs Lyrics

Eppothum Nathanai Sthothiri 

TPM Tamil Song 1

Eppoadhum Naadhanai sthoathiri – naal 
Thappaamal Aandavan por padhaathai panindhu
Thappaana paadhaigalil sikkaamal nee vilagi

1. Ip-poodhalathil nee manu janma-maaginai 
Yeidhuken-drullathil ennikkai yaai ninai 
Appaa en Appaa endralaikka pirandhanai

2. Sandaalan aaginai un dhoasham neengavay 
Saayuchya vaalvudan sandhoasham oangavay 
Mandala Vindalan unnai kai thaangavay

3. Kristheisu Naayagan kirubai un pooranam 
Gembeeramaaga nee sol naamo-chaaranam 
Paricheidham jaalam veindaam thaalmai mudhar kaaranam

4. Veettilum, kaattilum, veliyilum, valiyilum 
Paattilum, padippilum, theittilum, selippilum, 
Naattilum, nagarilum, gnaana muyarchiyilum

5. Thamboor, kinnarangal, jaalar, veenai, miru- 
Dhangam, thaplaavudan sangeedha naadhamaai 
Ambala Sithanai anboadu paadi aadi

6. Thunbangal soolinum dhukkathil aalinum 
Inbam arindhilein endray nee thaalinum 
Kan panjadaiya saavu-kendray nee veelinum

Seeyonin Sowndariyam :: 2017 Annual International Convention Songs Lyrics

SERVICE OF SONG | TPM HYMNS
The Pentecostal Mission (TPM)
TPM Songs Zion Pentecostal Mission
2017 Annual International Convention Songs Lyrics


Seeyonin Sowndariyam Peridhae
Adhil Seeyon Rajan Vaasam Seivadhaalae X(2)
Seeyonaai Jeeviththutham Jeevanai Vaarthavar (2)
Seeyonai Sudhantharipaarae - Ivar (2)

Latchaththu Naatpaththu Naalaayiram Paer
Aattukkuttiyudan Nirkkindraarae X(2)
Saandhamaai Yesuvin Pinsendra Paadhangal
Seeyonil Nindrilangudhae X(2)

BGM

Thandhayin Siththamadhai Seidhu
Miga Sandhoshamaai Saththiyathai Yaettru X(2)
Pidhavin Naamam Avar Nettriyil Yaettravar (2)
Poovil Pidhaakkal Pol Jeeviththor - Ivar

Latchaththu Naatpaththu Naalaayiram Paer
Aattukkuttiyudan Nirkkindraarae X(2)
Saandhamaai Yesuvin Pinsendra Paadhangal
Seeyonil Nindrilangudhae X(2)

BGM

Peruvella Saththam Pol Vallamai
Peru idi Muzhakkam Pol Adhikaaram X(2)
Thiyagathinaalum Thooya Jeeviyaththaalumae
Vallamai Adhigaaram Pettror - Ivar X(2)

Latchaththu Naatpaththu Naalaayiram Paer
Aattukkuttiyudan Nirkkindraarae X(2)
Saandhamaai Yesuvin Pinsendra Paadhangal
Seeyonil Nindrilangudhae X(2)

BGM

Logam, Jegaththayum Jeyiththu
Ellaa Paadugalai Sandhoshamaai Yaettror X(2)
Maasillaadhavaraaga Singaasanam Munnae (2)
Pudhu Paattinai Paaduvadhae - Ivar (2)


Latchaththu Naatpaththu Naalaayiram Paer
Aattukkuttiyudan Nirkkindraarae X(2)
Saandhamaai Yesuvin Pinsendra Paadhangal
Seeyonil Nindrilangudhae X(2)

Annagaraaga Jeevithoraai
Puviyil Anniyaraai Yaavum Veruthoraai X(2)
Pidha Sudhanukkaaga Mudharpalangalaai (2)
Aalugai Seidhiduvaar Endrum - Ivar (2)

Latchaththu Naatpaththu Naalaayiram Paer
Aattukkuttiyudan Nirkkindraarae X(2)
Saandhamaai Yesuvin Pinsendra Paadhangal
Seeyonil Nindrilangudhae X(2)

Unmaiyulla Sirusti Kartha :: 2017 Annual International Convention Songs Lyrics

SERVICE OF SONG | TPM HYMNS
The Pentecostal Mission (TPM)
TPM Songs Zion Pentecostal Mission
2017 Annual International Convention Songs Lyrics


Unmaiyulla Sirusti Kartha
Um Naamaththin Magimaikkaai Padaiththeer X(2)
Um Karaththin Kiriyaiyaam Naangal
Um Paadham Vizhundhu Panigindrom X(2)

Devareerae Umakkoppaanor Yaar
Parisuththathil Magathvam Ullavarae X(2)
Adhisayam Arpudham Seibavarae
Gembeera Saththamaai Vaazhthugindrom X(2)

BGM

Nedungaala Vaasathalangalil 
Um Paadhangal Ezhundharula Seidheer X(2)
Vaazhnalilelaam Magilndhirukka
Um Kirubaiyaal Thirupthi Yaakkineerae X(2)

Devareerae Umakkoppaanor Yaar
Parisuththathil Magathvam Ullavarae X(2)
Adhisayam Arpudham Seibavarae
Gembeera Saththamaai Vaazhthugindrom X(2)


Nazareyan Yesu Christhuvae 
Ummai Nambiyae Vandhom ivvaezhai X(2)
Nanmaiseidha Nar Paadhangalaal
Suttri Ulaavi Vandharulum X(2)

Devareerae Umakkoppaanor Yaar
Parisuththathil Magathvam Ullavarae X(2)
Adhisayam Arpudham Seibavarae
Gembeera Saththamaai Vaazhthugindrom X(2)

BGM

Thaevai Ondrae Nalla Pangaam
Therindheduthom Undhan Paadham X(2)
Podhanai Azhithae Vaarthayinaal
Saadhanaiyaakka Dhayai Arulum X(2)

Devareerae Umakkoppaanor Yaar
Parisuththathil Magathvam Ullavarae X(2)
Adhisayam Arpudham Seibavarae
Gembeera Saththamaai Vaazhthugindrom X(2)

BGM

Munmaadhiriyai Thodarndhu
Pudhu Jeevanin Maarkkaththil Nadandhu X(2)
Kirubayaal Marurooba Maakki
Manaalan Yesuvai Sandhippomae X(2)

Devareerae Umakkoppaanor Yaar
Parisuththathil Magathvam Ullavarae X(2)
Adhisayam Arpudham Seibavarae
Gembeera Saththamaai Vaazhthugindrom X(2)

Thooya Immanuvelanaam :: 2017 Annual International Convention Songs Lyrics

SERVICE OF SONG | TPM HYMNS
The Pentecostal Mission (TPM)
TPM Songs
2017 Annual International Convention Songs Lyrics

Thooya Immanuvelanaam Yesuvae Neer
Kaappeerae Um Dhayavaal
Thooimayaai Umakkaagavae X(2)
Kaarunya Kedagathaal Thanguveer
Kaarunyanae Ummaiyae Thuthippenae X(2)

Sadhaa Kaalam Unnodiruppaen
Endru Vaakkuraiththa Vallava X(2)
Kalangidenae Ennai Kai Videerae
Kaappeerae Andranbarae X(2)

Neer Abragamin Sandhadhikku
Kaanaanai Sudhandharamaai
Visvasathaal Eendheerae X(2)
Paranae Um Kirubaiyaal Azhaitheerandro
Parama Kaanaanai Naan Adaindhida X(2)

Sadhaa Kaalam Unnodiruppaen
Endru Vaakkuraiththa Vallava X(2)
Kalangidenae Ennai Kai Videerae
Kaappeerae Andranbarae X(2)

Akkini Soolaiyin Naduvinil Moovaraiyum
Dhaniyelai Kaetteerae 
Vikkina Mindri Kaaththeerae X(2)
Sodhanai Vedhanai Soolum Velayil
Sorndhidathenai Neer Kaathidum X(2)

Sadhaa Kaalam Unnodiruppaen
Endru Vaakkuraiththa Vallava X(2)
Kalangidenae Ennai Kai Videerae
Kaappeerae Andranbarae X(2)

En Yesuvae Neer En :: 2017 Annual International Convention Songs Lyrics :: TPM Song Lyrics

SERVICE OF SONG | TPM HYMNS
The Pentecostal Mission (TPM)
TPM Songs
2017 Annual International Convention Songs Lyrics


En Yesuvae Neer En Parisutharae
Ezhiyenai Umakkaaga Therindhedutheer X(2)
Neesanaam Ennaiyum Magimaiyilae
Nesanaai Umanbil Niruthiduveer X(2)

Calvari Krusathil En Yesuvae
Kaayangal Adaindhu Neer Baliyaneerae X(2)
Pazhudhilla Thooya Um Rathathinaal
Kazhuviyae Ennaiyum Suththam Seiyyum X(2)

Adiyenin Vaarthaigal Nadakkai Ellaam
Dhayai Koorndhu Manniththu Suththam Seidheer X(2)
Undhanin Parisutham Udaiyavanaai
Ummaipol Saatchiyaai Niruthidumae X(2)

Calvari Krusathil En Yesuvae
Kaayangal Adaindhu Neer Baliyaneerae X(2)
Pazhudhilla Thooya Um Rathathinaal
Kazhuviyae Ennaiyum Suththam Seiyyum X(2)

Purambaana Maraivaana Paavam Neekki
Ullaththai Muttrilum Kazhuviduveer X(2)
Karai, Thirai, Pizhai illaa Parisuthanaai
Niraivaana Um Anbil Niruthiduveer X(2)

Calvari Krusathil En Yesuvae
Kaayangal Adaindhu Neer Baliyaneerae X(2)
Pazhudhilla Thooya Um Rathathinaal
Kazhuviyae Ennaiyum Suththam Seiyyum X(2)

Seyalaalum Ninaivaalum Kanavaalumae
Seidhenae Paavangal Kazhuvidumae X(2)
Sindhayil Parisutham Adaiyanaalum
Undhanin Aaviyaal Nirapidumae X(2)

Calvari Krusathil En Yesuvae
Kaayangal Adaindhu Neer Baliyaneerae X(2)
Pazhudhilla Thooya Um Rathathinaal

Kazhuviyae Ennaiyum Suththam Seiyyum X(2)

En Aavi Aathma Sareeram Muttrum
Um Siththam Seiyyavae Oppuvithaen X(2)
Parisutharae Undhan Saayalilae
Paralogil Ummudan Veetriruppaen X(2)


Calvari Krusathil En Yesuvae
Kaayangal Adaindhu Neer Baliyaneerae X(2)
Pazhudhilla Thooya Um Rathathinaal
Kazhuviyae Ennaiyum Suththam Seiyyum X(2)